Rosa Portogallo Venato

Rosa Portogallo Venato

Rosa Portogallo Venato

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα: 2710,00 Kg/m3
  • Συντελεστής Υδαταπορρόφησης: 0.06 % wt
  • Αντοχή σε Θλίψη: 1740,00 Kg/cm2
  • Αντοχή σε Κάμψη: 154,00 Kg/cm2
  • Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας: Μη διαθέσιμη τιμή
  • Φθορά μετά από Τριβή: 2,10 mm

Η επιχείρηση Μαρμάρων Σερδάρης δραστηριοποιείται στον χώρο που αφορά τα μάρμαρα, τους γρανίτες και τα τζάκια από το 1993 μέχρι και σήμερα.

Επικοινωνία

Marble Concepts | Serdaris

65ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, Αιγίνιο Πιερίας, 60300

2353 0 24289

2353 0 24259

bserdari@otenet.gr

www.serdaris.gr